فراخوان رویداد فناپ زیرساخت

ایده کلی رویداد فناپ زیرساخت

Loading

فناپ زیرساخت جهت توسعه کسب‌وکار و بهره‌مندی از نوآوری‌های خارج از سازمان، فراخوانی را برای جذب طرح‌‌ها و ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های چهارگانه کسب‌وکاری خود برگزار کرده است. در همین راستا این رویداد برای تعامل بیشتر با صاحبان طرح در این حوزه‌ها و ارائه‌ی مسائل و فرصت‌های موجود در فناپ زیرساخت برگزار می‌شود.

ارسال طرح و ایده

تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ جهت ارسال و ثبت ایده های و طرح های نوآورانه فرصت دارید تا از طریق سامانه ثبت طرح فناپ زیرساخت اقدام به ارسال طرح و ایده مورد نظر خود کنید.

ثبت نام در رویداد

جهت حضور در رویداد ریورس پیچ فناپ زیرساخت تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ نسبت به ثبت نام در وب سایت ایوند اقدام نمایید.